Hafele Hardware Technology

Häfele Beschlagtechnik
Kontakt
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
Ryhovsgatan 4
553 03 Jönköping
Tel.: +46 (0)36/18 00 88
Fax: +46 (0)36/18 00 99
Emaila oss

Fakta och siffror

Growth through innovation

Tillväxt i Häfele-gruppen

Under finansåret 2011 omsatte Häfele-gruppen 945 million Euro, varav 75 procent av omsättningen kommer från exporten. Därmed ökade 5.700 anställda gruppens intäkter med 8,6% jämfört med föregående år.Totalt omfattades gruppen av 37 dotterbolag i 6 kontinenter vid årets slut. 

Kontakt


Tyskland Filial Sverige
Ryhovsgatan 4
553 03 Jönköping
Tel.: +46 (0)36/18 00 88
Fax: +46 (0)36/18 00 99
Email: info@hafele.se

Beställ online


© Häfele GmbH & Co KG, Sverige. All rights reserved.