Hafele Hardware Technology

Häfele Beschlagtechnik
Kontakt
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
Ryhovsgatan 4
553 03 Jönköping
Tel.: +46 (0)36/18 00 88
Fax: +46 (0)36/18 00 99
Emaila oss

Användningsvillkor

Allmänt


Denna webbplats och alla dess underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”) publiceras och uppdateras av Häfele GmbH & Co KG (”Häfele”) eller av bolagets filialkontor i Sverige. Häfele GmbH & Co KG tar dock inte ansvar för att all information och tekniska specifikationer på Webbplatsen är aktuella, korrekta eller fullständiga.
   
Häfele ger Dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna Webbplats och materialet på den. Om det på Webbplatsen länkas till tredje mans webbplatser tar Häfele inte ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.
 
Häfele strävar efter att samtliga funktioner på Webbplatsen, inklusive nedladdningsbara filer, är felfria. Häfele tar dock inget ansvar om sådana fel skulle uppstå vid visning eller nedladdning.
 
Häfele förbehåller sig rätten att efter gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande helt eller delvis ändra eller ta bort information eller funktioner på Webbplatsen.
 
Häfele strävar efter att hålla en hög datasäkerhet beträffande Webbplatsen. Häfele kan dock inte garantera att Webbplatsen utsätts för obehörig åtkomst eller intrång. Om Du lägger märke till eller får indikationer på att obehörig åtkomst eller intrång har skett på Webbplasten ber vi Dig kontakta oss.

   
Ansvarsbegränsning och jurisdiktion


Inte i något fall skall Häfele ansvara för någon direkt, indirekt, följande, straffrättslig, särskild eller oförutsedd skada (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av intäkter, data, information eller verksamhetsavbrott) som beror på eller uppstår i samband med användning av Webbplatsen eller innehållet på denna.
   
Webbplatsen (www.hafele.se) styrs, drivs och administreras från Häfeles filialkontor i Sverige.

   
Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter vad gäller varumärken och konstruktioner, oavsett om de är registrerade eller inte, tillhör Häfele eller bolagets licensgivare. Innehållet på Webbplatsen får således inte kopieras, modifieras, distribueras eller göras tillgängligt till tredje man för kommersiellt bruk.

Kontakt


Tyskland Filial Sverige
Ryhovsgatan 4
553 03 Jönköping
Tel.: +46 (0)36/18 00 88
Fax: +46 (0)36/18 00 99
Email: info@hafele.se

Beställ online


© Häfele GmbH & Co KG, Sverige. All rights reserved.